เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ทางกลุ่มซุ่นชัยนครปฐมได้เข้าร่วมออกบูทแสดงโชว์ในงาน Western Motor Expo 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ครั้งนี้กลุ่มซุ่นชัยนครปฐมได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่เป็นครั้งแรก ทางเราต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนพวกเราอย่างอบอุ่นด้วยค่ะ