กลุ่มซุ่นชัยนครปฐม ในนาม บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัด

ได้เปิดหลักสูตร เรื่องการใช้กาว PU สำหรับอัดแผ่นผนัง
ระหว่างวันที่  25  พฤษภาคม 2558
เวลา 14.00-17.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงาน 1 .