ตู้บรรทุกแห้งชนิด 10 ประตู

ตู้บรรทุกสินค้า

ตู้บรรทุกชนิดแห้ง

ตู้ผ้าใบ

ตู้ปีกนก

ตู้บรรทุกสินค้าชนิดตกแต่งพิเศษ