มาตรการดูแลภายใต้สถานการณ์ COVID-19

By |2020-06-19T09:57:12+07:00June 19th, 2020|Uncategorized|

ช่วงนี้โรคติดต่อร้ายแรง COVID - 19 ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก ทางกลุ่มซุ่นชัยนครปฐมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ติดต่อทุกท่านที่เข้ามาติดต่อที่โรงงานทุกสาขาของเรา เราจึงมีมาตรการดูแลควบคุมการติดต่อโดยมีการอบรมให้ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์แก่พนักงาน และมีการพ่นฆ่าเชื้อภายในพื้นที่โรงงาน และวัตถุดิบทุกอย่างก่อนที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ปลอดภัยในสถานการณ์แบบนี้นะคะ   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อไม่สบาย • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ ติดต่อล่วงหน้า • ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หลีกเลี่ยงการไปสถานพยาบาลเพื่อให้บุคลากรในระบบสาธารณสุขปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปกป้องคุณ รวมถึงคนอื่นๆด้วยค่ะ

Comments Off on มาตรการดูแลภายใต้สถานการณ์ COVID-19

อบรม ISO 9001:2015

By |2017-10-19T11:34:13+07:00June 26th, 2017|News, Uncategorized|

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางบริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัดได้มีการจัดการอบรมข้อกำหนด ISO 9001:2015 ขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

Comments Off on อบรม ISO 9001:2015