อบรม ISO 9001:2015

By | 2017-10-19T11:34:13+00:00 June 26th, 2017|News, Uncategorized|

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางบริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัดได้มีการจัดการอบรมข้อกำหนด ISO 9001:2015 ขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

Comments Off on อบรม ISO 9001:2015