เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ทางกลุ่มซุ่นชัยนครปฐมขอแจ้งให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน รวมถึงลูกค้าใหม่ที่ต้องการติดต่อกับทางบริษัทถึงกำหนดการวันหยุดยาวประจำปีของบริษัทดังนี้

กลุ่มซุ่นชัยนครปฐมจะหยุดทำการทั้งในส่วนออฟฟิศและไลน์การผลิต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2559 โดยจะกลับมาเปิดทำการตามปกติในวันที่ 18 เมษายน 2559

จึงขอเรียนให้ทราบกำหนดการวันหยุดยาวดังนี้

กลุ่มซุ่นชัยนครปฐม

Comments

comments

By |2017-10-19T11:34:13+00:00April 6th, 2016|News|Comments Off on กำหนดการวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559