เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาทางกลุ่มซุ่นชัยนครปฐมได้จัดการฉลองปีใหม่เป็นการภายใน
โดยมีคุณสุวัฒน์ พิชิตผจงกิจประธานกรรมการบริหารให้เกียรติเป็นประธานในงาน
บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ทั้งทานอาหารร่วมกันและกิจกรรมจับรางวัล
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจาก  ธรรมะอารมณ์ดี เป็นสิริมงคลวันปีใหม่อีกด้วย